Pullman Bangkok Hotel G - โรงแรมหรู - นโยบายสําหรับผู้เข้าพักของโรงแรม

นโยบายสําหรับผู้เข้าพักของโรงแรม


นโยบายเหล่านี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานในพื้นที่

การลงทะเบียนเข้าพัก

 • เช็กอินเวลา 14.00 น. และเช็กเอาต์ภายใน เวลา 12.00 น.
 • สามารถขอเช็กเอาต์เกินเวลาได้ ในกรณีที่มีห้องว่างทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามข้อมูลได้จากพนักงานต้อนรับ

การลงทะเบียนเข้าพัก

 • สำหรับแขกที่พักในห้องเดียวกัน ทุกท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่เมื่อทำการลงทะเบียนเข้าพัก
 • ผู้มาติดต่อผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และติดต่อพนักงานต้อนรับ เพื่อรับบัตรผ่านเข้าโรงแรม และแขกผู้เข้าพัก ต้องมารับด้วยตนเอง

กิจกรรมและสิ่งของต้องห้าม

 • ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพัก ทำการประกอบอาหารในห้องพัก, เล่นการพนัน, ร้องเพลงคาราโอเกะ, นำสิ่งของผิดกฎหมาย, การค้าประเวณี, อาวุธ, วัตถุระเบิด, วัตถุไวไฟ, วัตถุเป็นพิษ, สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิด, อาหารมีกลิ่นรุนแรง (เช่น ทุเรียน อาหารทะเล เป็นต้น)

นโยบายการไม่สูบบุหรี่

 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้เท่านั้น ฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาทต่อครั้ง

ระเบียบการใช้ห้องพัก

 • ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของอื่นๆ ออกจากห้องพัก
 • ผ้าปูที่นอนและผ้านวมจัดเตรียมไว้ตามจำนวนแขกที่แจ้งไว้ และตามจำนวนเตียงที่มีอยู่ในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

 • น้ำดื่มขวดแก้วให้บริการฟรี 2 ขวดต่อท่านต่อวัน หากต้องการน้ำดื่มหรือของใช้ในห้องพักเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงาน ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

การก่อให้เกิดความเสียหาย

 • ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางโรงแรมแตกหักเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สิ้นนั้นๆ
 • ละเว้นจากการวางหรือแขวนสิ่งของใดๆ ห้องพักและโดยรอบ ซึ่งอาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของโรงแรม

การนำเข้าอุปกรณ์ภายนอก

 • การใช้อุปกรณ์ภายนอกหรือนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณโรงแรม จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของโรงแรมก่อน

กฎระเบียบด้านสุขอนามัย

 • ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและมาตรการด้านสุขอนามัยตามที่โรงแรมกำหนดอย่างเคร่งครัด
 • ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าพักแก่บุคคลที่อาจทำให้เกิดโรค ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกแก่แขกท่านอื่น

 

ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ฝ่ายบริหาร

การเข้าถึงaddress

Pullman Bangkok Hotel G ☆☆☆☆☆
188 Silom Road, Bangrak, 10500 Bangkok
Thailand
โทร.: +66 2352 4000
อีเมล: h3616-RE@accor.com

google_map
 • %e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1
 • %e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1
 • %e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1
 • %e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1
 • %e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close